TEA-academy-Tieng-anh-Giao-tiep-thuc-dung

[TEA academy] – Khóa học Tiếng anh Giao tiếp thục dụng được thiết kế dành cho các học viên yêu thích nói tiếng Anh. Khóa học không quá đặt nặng vấn đề về ngữ pháp tiếng anh hay chuẩn hóa phát âm tiếng anh. Thay vào đó, các bạn sẽ được cung cấp các tư liệu, môi trường, và điều kiện thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp một cách tự nhiên nhất.

Vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là cũng cố nền tảng ngữ pháp hay chuẩn hóa phát âm tiếng anh, thì khóa học này sẽ không dành cho bạn.