LUYỆN THI IELTS SPEAKING CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TỰ HỌC

Bài thi IELTS speaking được xem là nhiều thử thách nhất đối với các ứng viên. Trong một thời gian ngắn, gần như phải phản hồi liên tục và vận dụng tất cả những kiến thức đã học một cách sao cho có hiệu quả nhất để thuyết phục giảm khảo về khả năng sử…

Read More