Bỏ túi 8 cách học từ vựng IELTS chất

[TEAielts] Từ vựng IELTS (lexical resource) là một trong các tiêu chí chấm điểm của bài thi IELTS writing và IELTS Speaking. Với vốn từ tựng IELTS phù hợp và phong phú, bạn có thể tự tin thể hiện khả năng, ý tưởng của mình, và “san sẽ” cho các tiêu chí chấm điểm khác…

Read More