Với phương châm tập trung vào chất lượng, TEA luôn giới hạn số lượng học viên ở mức lý tưởng cho mỗi lớp. Tối đa 03 học viên cho lớp luyện thi IELTS và 12 học viên cho lớp luyện thi TOEIC và Giao tiếp.

Với lượng học viên này, vừa đảm bảo không khí học tập sôi nổi vừa đảm bảo mức độ tương tác phù hợp giữa Giảng viên và từng thành viên trong lớp. Việc này góp phần không nhỏ vào việc các học viên cùng tham gia trọn vẹn khóa học luyện thi của  mình đảm bảo được chất lượng đào tạo.