TEAacademy-cong-nghe-ho-luyen-thi-ielts-toeic

[TEAacademy] – Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư vào đội  ngũ Giảng viên kinh nghiệm, chất lượng giáo trình. TEA còn xây dựng riêng cho mình một hệ thống công nghệ hỗ trợ học tập hiện đại.

Học viên của TEA sẽ được hỗ trợ tối đa ngay cả trên lớp và bên ngoài lớp học. Những công nghệ mới giúp kết nối các người học cùng nhau và duy trì quá trình học tập đều đặn.