Học phí các khóa luyện thi IELTS TOEIC năm 2019 như sau:

Khóa luyện thi IELTS cơ bản:

 • 2tr/học viên/ tháng
 • 02 buổi/ tuần
 • 03 giờ/ buổi
 • Tối đa 06 học viên/ lớp

Khóa luyện thi IELTS nâng cao:

 • 2.3tr/học viên/tháng
 • 02 buổi/ tuần
 • 03 giờ/buổi
 • Tối đa 06 học viên/lớp

Khóa luyện thi TOEIC đảm bảo:

 • 1.2tr/học viên/tháng
 • 02 buổi/ tuần
 • 03 giờ/ buổi
 • Tối đa 15 học viên/ lớp

Khóa Tiếng anh Giao tiếp thực dụng:

 • 1.2tr/học viên/tháng
 • 02 buổi/tuần
 • 03 giờ/buổi
 • Tối đa 8 học viên/lớp

Đào tạo doanh nghiệp:

 • Liên hệ trực tiếp

Học viên có thể chọn đóng học phí theo tháng hoặc theo khóa. Các bạn chọn đóng theo khóa sẽ nhận được những ưu đã cùng quà tặng siêu cute nhé.

Học viên có thể đóng học phí trực tiếp hoặc/và chuyển khoản.