TEAacademy-chinh-sach-dam-bao-luyen-thi-ielts-toeic

Chính sách luyện thi IELTS TOEIC đảm bảo là gì:

Đây là cam kết chất lượng TEA academy dành cho các bạn học viên các Khóa luyện thi IELTS đảm bảoKhóa Luyện thi TOEIC đảm bảo.  Khi tham gia chính sách này, các bạn sẽ được bảo đảm quyền lợi về Đào tạo lại miễn phí và Hoàn học phí khi không đạt kết quả.

Ai là người được tham gia chính sách Luyện hi IELTS TOEIC đảm bảo?

Tất cả các học viên tham gia các khóa học IELTS TOEIC đảm bảo đều đươc tham gia.