Các bạn có bất kỳ các vấn đề liên quan đến Khóa luyện thi IELTS TOEIC tại TEA academy. Hoặc các vấn đề khác liên quan đến chương trình học, thời gian học…có thể để lại lời nhắn. TEA acadent sẽ liên lạc lại trong thời gian nhanh nhất.

Dịch vụ hỗ trợ 24/7

Trong quá trình thẹo học các khóa học tại TEA, các bạn sẽ được tham gia vào các nhóm tương tác. Tại đây, các bạn sẽ được hỗ trợ về mặt học thuật liên tục. Ngoài ra, những tương tác trên nhóm sẽ giúp các bạn có thêm động lực vượt qua sự lười vốn có. […]