Career-at-TEA-academy

TEA academy luôn mong muốn được hợp tác cùng các bạn Giảng viên trẻ, năng động, sáng tạo. Cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên được một môi trường tích cực mang lại động lực cho người học.

Với TEA academy, mỗi Giảng viên là một người đồng hành. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những thành quả tốt đẹp hơn.  Và trong thời gian tới, chúng tôi rất mong  muốn có được sự đồng hành của các bạn trong các lĩnh vực sau:

  1. Giảng viên IELTS
  2. Giảng viên TOEIC
  3. Giảng viên Giao tiếp
  4. Giảng viên thực tập

Các bạn khi đến với TEA academy không chỉ là một người đồng hành, mà sau một quá trình, sẽ có thể trở thành một phần của TEA academy. Hãy cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp hơn cho bản thân nói riêng và cho Đào tạo tiếng Anh nói chung.

Hãy thể hiện sự chủ động của bạn trong việc đón nhận và tạo nên những cơ hội mới.

Mr. Văn Minh Tú: tu.van@luyenthitoeicielts.com